Tajemný svět nagualu

 

Proč čarodějové tvrdí, že máme dvě strany uvědomění

Ve světě, kde logika a rozum královsky vládnou, je těžké přijmout koncept, který vybočuje z našeho běžného vnímání.

Ale my se ponoříme do tajemného světa nagualu, konceptu, který otevře dveře k další dimenzi uvědomění.

  

Podle starých moudrostí a učení čarodějů má člověk dvě strany uvědomění:

levou nagualovou a pravou tonalovou.

 

Tonal je vše, co lze pojmenovat a vymyslet.

Je to náš svět, jak ho známe.

Je to každá věc, osobní i kolektivní, kterou můžeme pojmenovat a o níž můžeme mluvit.

Ale co je tedy nagual?

 

Nagual je ta část, o níž vůbec nijak nemůžeme pojednávat, nemůžeme ji nijak popsat, pojmenovat, nijak ji cítit, nijak poznat

Nagual, je prostě něco, co je mimo naše běžné chápání a pojmenování.

 

V okamžiku narození jsme pouze nagual.

Ale abychom mohli fungovat, potřebujeme druhou část - tonal.

Je to tonal, kdo nás organizuje, hodnotí a dává našemu světu smysl a tvar.

A to je také důvod, proč se nagual stává latentní, skrytý za převažující tonal. 

 

Ale co když bychom mohli obnovit spojení s naší nagualovou stranou?

Co kdybychom mohli probudit to, co je v nás skryto?

Čarodějové tvrdí, že to je možné.

Tvrdí, že v nagualu je skutečná síla a že si dokážou najít cestu, jak se do něj dostat a pomocí jeho síly dělat skutky, které jsou pro tonal nemožné a neuvěřitelné. 

 

To nám otevírá fascinující pohled na naše uvědomění.

Ukazuje nám, že máme v sobě skrytý potenciál, který můžeme objevit a rozvinout.

Je to výzva, kterou nám klade tajemný svět nagualu. 

Abyste pochopili hluboký význam nagualu, tačí mít otevřenou mysl a být připraveni prozkoumat neznámé. Protože jak nám učení čarodějů ukazují, neznámé je často zdrojem našeho největšího růstu a nejhlubšího pochopení.

S přáním, abyste objevili svůj skrytý nagual.....

Nagual: Otevření dveří k jiné skutečnosti

 

Představte si svět, kde se země a vesmír potkávají.

Místo, kde běžná realita, kterou známe jako "tonal", se střetává s nekonečným a nepopsatelným "nagual".

To jsou dva světy, dvě možnosti, dva úhly pohledu, které nabízí toltécká vize. 

 

V každodenním životě se pohybujeme v tonalu, v běžné, zemité realitě kolem nás.

Žijeme, budujeme, tvoříme a umíráme v ní.  

Naše kolektivní víra utváří matrix, který nás svazuje.

Ale co když existuje "jiná skutečnost", studnice svobody a moudrosti, kde jsou ukryty zdroje síly a opravdového poznání, prameny nesmrtelnosti?

Inu, právě takovou skutečnost představuje nagual.

Je to místo, které přesahuje jakoukoli známou pravdu.

Je to vesmírné, nekonečné a nepopsatelné.

Rozšiřováním svého vědomí, sněním nebo meditací můžeme uvidět a prožít i tuto "druhou skutečnost".

Můžeme se probudit z polospánku rutinních životů a prožívat bytí v jeho plnosti.

 

Základem pro proniknutí do nagualu je rozhodnutí nebýt zařaditelný, zaměnitelný,

zrobotizovaný člověk - stejný, "igual".

Je to volba originality, jinakosti.

Relativizace známých "pravd", rekapitulace dosavadních zkušeností, čištění se od cizích vlivů a

otevření se Neznámu.

Je to volba být originál, sám sebou, svůj.

 

Nagual je jako nekonečný oceán plný možností.

Je to místo, kde můžete odhalit svou pravou podstatu a objevit své skutečné já.

Je to cesta k hlubším poznáním a seberealizaci. 

 

Přestože je nagual často považován za mystický koncept, v jádru je velmi praktický.

Je to přístup, který nám umožňuje otevřít se novým zkušenostem, poznat naše skutečné potenciály a žít život plným tempem.

 

Nagual je jakýmsi klíčem k otevření dveří do jiné skutečnosti.

Je to skutečný průvodce na cestě k sebepoznání a svobodě.

Ať už jste kdekoliv na své životní cestě, vždy se můžete rozhodnout otevřít tyto dveře a

objevit svůj vlastní nagual.

Záleží jen na vás, jestli se rozhodnete prozkoumat tuto nekonečnou studnici svobody a moudrosti.

.